Porfix

 

 

O pórobetonu

Pórobeton je moderní přírodní materiál, který v sobě spojuje stavebně – fyzikální vlastnosti, které ostatní tradiční stavební materiály získávají jen vhodným spojením několika druhů.

 

Jeho univerzálnost spočívá ve vyvážené kombinaci nízké objemové hmotnosti hmoty s dobrou konstrukční pevností. Nízkou objemovou hmotnost zajišťuje pórovitost materiálu, konstrukční pevnost tvoří velmi pevná krystalická struktura mezipórových stěn. Nízká hmotnost umožňuje tvarovat pórobetonové výrobky do větších rozměrů v souladu s ergometrickými požadavky. Tyto rozměry zvyšují rychlost stavebních prací a snižují spotřebu pojivových malt.

 

Pórobetonová hmota na vápeno-křemičité bázi je svojí strukturou, kde póry představují cca 50% objemu materiálu, výborným tepelně-izolačním materiálem současnosti. Konstrukce z pórobetonu splňují ve většině případů tepelně-technické požadavky současných norem bez dodatečného zateplení. Tento fakt vylučuje projekční, statickém fyzikální a technické problémy, které mají při kombinovaných technikách za následek i cenový nárůst těchto realizací. Stejnorodost pórobetonových stěn (oproti komplikovaně zatepleným konstrukcím) ovlivňuje pozitivně i prostupy tepla, vodních par a vzduchu.

 

Propustnost mikropórů pórobetonové struktury garantuje optimální difúzi vodních par a bezproblémové vyrovnávání vlhkosti vnitřního a venkovního prostoru. Stavební konstrukce z pórobetonu zajišťují vysoký standard klimatické pohody bydlení.

 

Autoklávováním – t. j. procesem tlakových a tepelných syntéz přírodních minerálů – se dosahuje fixní, krystalicky stabilní a objemově stálá struktura hmoty, ve které se mění pouze postupně klesající obsah fyzikální vázané vody.

 

Pórobeton není citlivý na mráz. I při expediční vlhkosti, která je cca 3-násobně vyšší, jak je konečná provozní vlhkost pórobetonu v hotové stavbě, kapilární a pórková struktura zajišťuje mrazuvzdornost bez změny stavebně-technických parametrů pórobetonové hmoty.

Přesto je však nutné pórobetonový materiál a nevyřízené nezastřešené stavby chránit proti nadměrné atmosférické vlhkosti a dešti. Životnost takto chráněného pórobetonu společnosti PORFIX CZ a.s. je neomezená.

 

Tisíce malých vzduchových dutinek vyrovnává vnější změny teploty a vytváří stabilní, příjemné klima v místnosti. Pórobeton chrání před zimou, stejně i před horkem. Pohlcuje a uvolňuje vlhkost vzduchu, vyrovnává tím provozní vlhkostní změny v místnosti, a také umožňuje vodním parám postupný přestup obvodovou zdí. Pórobeton patří mezi “teplé” materiály. Při přímém dotyku má velmi malou odnímatelnost tepla, proto je takový příjemný jako dřevo.

 

Pórobeton je ekologický čistý materiál, vyrobený z přírodních surovin. Je na celém světě uznávaný jako stavební materiál šetřící životní prostředí.

 

PORFIX CZ a.s. pravidelně monitoruje měrnou aktivitu radioizotopů výrobků PORFIX. Zkoušky provedly dvě nezávislé organizace Státní ústav radiační ochrany a Technický a zkušební ústav stavební.

 

Certifikáty kvality

certifikát kvality

 

PORFIX řídi kvalitu

Nové tržní prostředí s sebou přineslo náročné požadavky na kvalitu, efektivnost a produktivitu. Klient potřebuje mít jistotu, že se na naše výrobky může spolehnout. A jediná cesta, jak si získat a udržet jeho důvěru, je vysoká kvalita výroby i služeb.

 

Jen ta s sebou přinese konkurenceschopnost na domácím i mezinárodním trhu pro každou moderní společnost. Také proto PORFIX CZ a.s. vytvořil systém managementu kvality orientovaný na požadavky zákazníka. Kvalifikace našich zaměstnanců a kvalita tohoto manažerského systému je certifikovaná Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, pobočkou Teplice. Vystavený Certifikát IS0 9001:2009 potvrzuje správnost naší cesty a je důkazem našeho zájmu o růst kvality vývoje, výroby a prodeje výrobků značky PORFIX pro naše partnery a zákazníky.

Systém managementu kvality ISO 9001:2009

V případě zájmu o tento produkt nás kontaktujte na: info@stavebninyzvole.cz