KB Blok

 

 

 

Profil společnosti

o společnosti

KB – BLOK systém, s.r.o. je ryze česká soukromá společnost podnikající v oblasti výroby stavebních materiálů. Již od svého založení, tedy po téměř dvacet let, sleduje společnost jasný cíl – nabízet to nejlepší na trhu. Tato filozofie se promítá v několika rovinách naší činnosti: KB – BLOK systém, s.r.o. jako první v České republice začal pro výrobu betonových bloků používat zařízení firmy Columbia Machine z USA, které je na špičce technologického vývoje a umožňuje produkci široké škály výrobků v nejvyšší kvalitě. Stejné kvalitativní požadavky klademe také na všechny ostatní dodavatele strojů a surovin.

 

Navázali jsme rovněž úzké vztahy s předními českými i zahraničními odborníky v oboru stavebnictví, projektanty, vysokými školami a výzkumnými ústavy. Díky tomuto spojenému potenciálu a tvůrčím schopnostem můžeme uvádět na trh nová, často i odvážně netradiční řešení, překonávající svými vlastnostmi klasické, konzervativní stavební materiály. Jako jedni z mála si pak vlastnosti svých výrobků necháváme ověřovat v certifikovaných zkušebnách.

 

Vlastní síť distribučních skladů a prodejen stavebnin nevyužíváme pouze k prodeji, ale rovněž jako zdroj cenné zpětné vazby – k získávání podnětů, jak dále vylepšit naše stávající výrobky a jak uspokojit požadavky trhu na výrobky nové.

 

V minulosti jsme se přesvědčili, že trh nečeká, a že je nutno na jeho potřeby rychle reagovat. Uvedli jsme tedy do života strojírenskou divizi naší společnosti, která vyrábí kompletní formy pro výrobu stávajících i nových produktů. Podařilo se nám tak podstatně zkrátit dobu od návrhu výrobku do jeho uvedení na trh a navíc můžeme pružně reagovat na případné požadavky na změny tvaru a vlastností výrobků. Strojírenská divize společnosti KB – BLOK systém, s.r.o. se postupem času vyvinula v plně samostatnou organizační jednotku, jejíž služby již využívají i zahraniční obchodní partneři.

 

Spolupráci se zahraničními partnery přikládáme velkou důležitost, neboť možnosti relativně malého českého trhu již neodpovídají našim potřebám v oblasti dalšího rozvoje. KB – BLOK systém, s.r.o. je zakládajícím členem BLOCKMASTERS (www.blockmasters.com) – asociace evropských výrobců betonových bloků. Díky aktivní činnosti asociace a výměně zkušeností tak můžeme český trh obohatit o novinky např. z Finska či Rakouska.

 

To vše přispívá ke skutečnosti, že KB – BLOK systém, s.r.o. je na trhu dlouhodobě vnímán jako kvalitativní lídr a hlavní inovátor. Těší nás, že jednomu z nejčastěji používaných bloků neřekne nikdo z oboru jinak než „KB – BLOK“. Existuje sice řada napodobenin, ale pravý „KB – BLOK“ je jen jeden! Věříme, že stejné proslulosti se díky našemu úsilí dostane v budoucnosti i dalším našim výrobků.

 

Dokonalý stavební systém

Společnost KB – BLOK systém, s.r.o. od roku 1992 kontinuálně rozvíjí systém betonového zdění KB – BLOK systém, který využívá vynikající vlastnosti betonu, zejména jeho vysokou pevnost v tlaku a trvanlivost povrchu. Ze špičkových vlastností betonu vyplývá vysoká kvalita a dlouhá životnost všech produktů – od tvarovek přes skandinávskou střešní krytinu, systém opěrných zdí, prvky zahradní architektury až po dlažbu, dílce a další výrobky. Při rozvoji stavebního systému KB – BLOK byly a jsou využívány bohaté zkušenosti ze zahraničí, především z USA, kde má tento druh stavění téměř stoletou tradici, a rovněž vlastní více než patnáctileté zkušenosti.

 

KB – BLOK systém se vyznačuje především:

 • unikátní sendvičovou konstrukcí
 • jednoduchým systémem výstavby
 • variabilní úpravou fasád
 • atraktivními povrchy stěn interiéru
 • ekonomickým provozem a údržbou
 • dlouhodobou životností stavby
 • vhodností použití pro všechny typy staveb

 

KB – BLOK ve školách

Pro rozvoj trhu, výzkumu a vývoje a šíření osvěty systému betonového zdění naše společnost úzce spolupracuje se školami a studenty. Pro všechny školy pořádáme semináře v prostorách naší společnosti v Postoloprtech, ale rovněž v areálech jednotlivých vzdělávacích ústavů. Do učebních osnov škol je zaváděn náš stavební systém KB – BLOK.

 

Divize Stavebniny

Našim zákazníkům nabízíme dodávky veškerého stavebního materiálu prostřednictvím sítě prodejen naší samostatné divize prodeje stavebnin. V těchto prodejnách mají stavební firmy a drobní živnostníci možnost nakoupit vše pro jejich stavby. Divize stavebnin nabízí kompletní sortiment KB – BLOK systém – tvarovky, dlažby, betonové dílce, sendvičové komponenty, prvky zahradní architektury, obklady a další položky z bohaté nabídky společnosti KB – BLOK systém. Součástí nabídky divize prodeje stavebnin jsou rovněž produkty řady dalších výrobců tak, aby prodejny nabízely kompletní sortiment požadovaný stavebníky.

 

Certifikáty

Naše společnost uplatňuje systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009, který je používán jako nástroj k naplnění firemní jakostní strategie. Systém jakosti byl rozšířen o systém ochrany životního prostředí EMS podle ČSN EN ISO 14001. Pomocí těchto dvou nástrojů řízení byla vytvořena procesní řídící struktura, která nám umožňuje lépe komunikovat s našimi zákazníky a plnit jejich požadavky.

Systémy řízení a produkty společnosti jsou certifikovány a dozorovány Autorizovanou osobou AO 227 Certifikační společností VÚPS Praha.

 

Člen Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

KB – BLOK systém , s.r.o. se stal členem Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, které je zájmovým uskupením právnických osob, které vzniklo v roce 1990 pod názvem Severomoravská hospodářská unie. Hlavním důvodem jeho založení bylo přispět ke zvládnutí rozsáhlé průmyslové transformace, stanovit hlavní cíle a podpořit řešení rozvojových projektů, programu a koncepcí.

Z hlediska programového je Sdružení zaměřeno na:

 • zlepšování investičního a podnikatelského prostředí
 • rozvoj dopravní infrastruktury, obslužnosti a dopravních systémů
 • podporu rozvojových záměrů v oblasti energetiky, odpadů a životního prostředí
 • vnější a vnitřní komunikaci a lidské zdroje
 • celkové zvyšování kvality života v Moravskoslezském kraji

 

V případě zájmu o tento produkt nás kontaktujte na: info@stavebninyzvole.cz